Activiteit van: Buqi Vereniging Nederland

Taijiwuxigong is een eenvoudig maar diepgaand systeem voor zelfgenezing, waarvan iedereen al na korte tijd de weldaad kan ervaren. Door de beoefening van Taijiwuxigong kun je gezond en jong blijven, kun je je mentale, sportieve en artistieke prestaties verbeteren en van ziektes genezen. Het doel van Taijiwuxigong is zelfgenezing en zelfregulering van lichaam en geest met behulp van drie soorten oefeningen: -Spontane beweging. -Daoyin. -Meditatie. Spontane beweging. Spontane beweging wordt opgewekt met behulp van een speciale houding die de beoefenaar in staat stelt verbinding te maken met de aardekracht. Deze kracht wordt vervolgens gebruikt om het energiecentrum in de buik (dantian) te activeren. Het geactiveerde dantian brengt vervolgens het lichaam spontaan in beweging. De resultaten van de oefening zijn: versterking ven de wervelkolom, afvoeren van ziekteverwekkende factoren, verwijderen van fysieke en emotionele spanningen. Daoyin. Daoyin zijn eenvoudige bewegingsoefeningen, die als doel hebben stagnaties (ziekteverwekkende factoren) vanuit specifieke delen van het lichaam gericht af te voeren. Meditatie. In het Taijiwuxigong-systeem wordt meditatie meestal in liggende positie beoefend. Dit type oefening helpt mentale spanning te verwijderen. Tevens neemt de gevoeligheid voor veranderingen in het lichaam toe. Acht stadia Beoefening van het Taijiwuxigong-systeem bestaat uit acht stadia. Het activeren van het Dantian is het eerste stadium. Een actief Dantian helpt het lichaam te zuiveren van ziekteverwekkende factoren. Vervolgens worden de energiekanalen één voor één gezuiverd en geopend, waarna zich de grote-, kleine- en links/rechts energiecirculatie kunnen ontwikkelen. In de laatste stadia ligt de ontwikkeling op mentaal en spiritueel vlak. Zo kunnen bijvoorbeeld latente mentale functies ontwaken. Beoefening van Taijiwuxigong heft blokkades op en doet alles weer vrij stromen. De beoefenaar straalt en is blij. De cursus is voor iedereen, gevorderde en beginners oefenen samen, de oefeningen blijven nl. dezelfde. Het steeds opnieuw oefenen maakt dat er een verdieping plaats vindt.

Contactinformatie

Contactpersoon

Meer informatie

Soort cursus
  • gezondheidsgedrag
  • sport
  • alternatieve geneeskunde
Benodigde voorkennis

Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor de beoefening van Taijiwuxigong. Mensen met diverse beroepen en interesses beoefenen het systeem. Iedereen heeft na enige oefening positieve ervaringen, zoals: een grotere helderheid van geest verfijning in de artistieke expressie toename van het fysieke vermogen een algemeen gevoel van welbehagen en geluk. Kenmerkend voor onze tijd is dat veel mensen als gevolg van bureau- of machinewerk langdurig in dezelfde houding zitten of staan, weinig bewegen of regelmatig dezelfde beweging herhalen. Vaak resulteert dit in spierspanningen die op hun beurt weer een negatief effect op de lichaamshouding hebben. Deze vicieuze cirkel leidt uiteindelijk tot klachten. Mensen die veel bureau- en computerwerk doen en die lijden aan het zogenaamde computersyndroom zijn momenteel het meest bekende voorbeeld. Een zelfde klachtenpatroon kan zich echter ook ontwikkelen als gevolg van (of in combinatie met) mentale of emotionele spanningen. Spontane beweging, zoals die binnen Taijiwuxigong wordt aangeleerd, is een zeer effectieve methode voor het losmaken van spierspanning en het afvoeren van de ziekmakende factoren die er mee verbonden zijn. Dit voorkomt het verder ontwikkelen van de klacht en kan op den duur de klachten zelfs geheel doen verdwijnen. Veel klachten zijn terug te voeren op problemen in de wervelkolom, al dan niet in combinatie met mentale of emotionele spanningen. Daarom heeft Taijiwuxigong ook een heilzaam effect bij rug-, gewrichts- en spierproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, spijsverteringsstoornissen, diabetes, gynaecologische problemen, halfzijdige verlamming (hemiplegie), voortijdige veroudering, hoge bloeddruk en vele andere klachten.

Looptijd van de cursus

Afhankelijk van de vraag.

Cursusmateriaal

Taijiwuxigongboek

Bezoekadres
Oranjestraat 36a6881SE Velp Gld026-38 18 565schoolgebouw OranjeAteliers

De Wasserij Nivon

Dagen en tijden
  • Vanaf 12 september 2018, wekelijks op woensdag van 09:30 tot 11:00.
  • Vanaf 11 september 2018, wekelijks op dinsdag van 09:30 tot 11:00 tot 1 mei 2019.
  • Vanaf 13 september 2018, wekelijks op donderdag van 19:30 tot 21:00 tot 20 juni 2019.
Toelichting dagen en tijden

het hele jaar behalve tijdens vakanties

Dinsdag worden de lessen in de Wasserij van het NIVON gegeven

Molenbeekstraat 26a 6824 ax Arnhem

Woensdag in de Oranjestraat 36a Velp

Donderdag in de Oranjestraat 36a Velp

Kosten

Workshop van 1 dag 60 euro, 50% korting gelrepas. wekelijkse lessen voor 340 euro voor één jaar. in zelfgekozen termijnen te voldoen. Nivon 25x Leden € 195, niet leden € 271, 

Kortingsmogelijkheden?

50% Gelrepas

Voor NIVON gelden andere bedragen.

Bijzonderheden

Draag warm en makkelijk zittende kleding en zachte schoentjes.


Doelgroep-toelichting

Op het eerste gezicht lijkt het alsof we ons gemakkelijk hebben aangepast aan het hedendaagse leven. De veranderingen in levensstijl en de langere werkdagen hebben echter een diepgaande invloed op het zelfregulerende vermogen van lichaam en geest. Vaak zijn deze lichaamsfuncties verzwakt. Om gelijke tred te kunnen houden met de snelheid van het moderne leven is de mens mentaal vooral bezig met uiterlijke dingen en gebeurtenissen, er is geen tijd meer om aandacht te besteden aan wat er van binnen gebeurt. Hierdoor zijn we niet langer in harmonie met onszelf en onze omgeving.
Dit system maakt het mogelijk om door oefening, dit zelfregulerend vermogen in werking te zetten.

Taijiwuxigong ( zelf-therapie) biedt ons de mogelijkheid om dit natuurlijke evenwicht terug te vinden, zowel op fysiek als op emotioneel vlak, door het leren gebruiken van spontane beweging. Spontane beweging ontstaat door de aangeboren levenskracht (de dantiankracht) te combineren met de natuurlijke krachten van de aarde.

Spontane beweging - Een natuurlijk fenomeen

Spontane beweging is een natuurlijk fenomeen van het leven. Het is een intern zelfregulerend mechanisme voor een groot aantal lichamelijke functies en vindt continu plaats. De hartslag, de peristaltiek van de spijsverteringsorganen, ademhalen, geeuwen en met de ogen knipperen zijn allemaal voorbeelden van spontane beweging. We noemen deze onwillekeurige spontane bewegingen, omdat we er geen controle over hebben.

Oefeningen met spontane beweging

Spontane beweging is niet altijd onwillekeurig. We kunnen spontane beweging opzettelijk opwekken om de werking van onze zelfregulerende mechanismen te verbeteren. Een basiselement van de spontane beweging is de trilling van de lichaamscel. Miljarden lichaamscellen bewegen onophoudelijk in alle richtingen en creëren daardoor verschillende frequenties in verschillende delen van het lichaam. Ongezonde cellen in zieke delen vibreren met een andere frequentie dan gezonde cellen. Door de vibratie van onze cellen te beïnvloeden, kunnen we de frequentie veranderen en regelen. Op die manier kunnen we gunstige voorwaarden scheppen voor gezondheid en genezing.

Een andere essentiële component van spontane beweging is de vibratie van de aardekracht. Taijiwuxigong gebruikt verschillende staande, zittende en liggende houdingen om verbinding te maken met de aardekracht.

De dubbele vicieuze cirkel - Incorrecte lichaamshouding en negatieve emotie

Het medisch wereldcongres van 1992 over de relatie tussen de wervelkolom en ziekte rapporteerde een verband tussen meer dan 40 ziekten en aandoeningen en problemen aan de wervelkolom. Voorbeelden hiervan waren astma, suikerziekte, hoge bloeddruk, rugpijn, problemen in de gewrichten en de spieren.

Uit het onderzoek van Dr. Shen Hongxun is gebleken dat niet alleen rugproblemen, maar ook negatieve emoties en stress een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van ziekte. Hieruit ontwikkelde hij zijn theorie van de dubbele vicieuze cirkel: verkeerde lichaamshouding en negatieve emoties zijn de primaire oorzaken van de ontwikkeling van de meeste ziekten. Negatieve emoties beïnvloeden de biochemische werking van het lichaam, wat resulteert in de vorming van giftige bijproducten in de stofwisseling. Deze stoffen hopen zich op in ons lichaam, vooral in de ruimtes tussen de wervels, tussen de gewrichten en in de organen.

De meeste problemen met de wervelkolom zijn het resultaat van lang aangehouden verkeerde lichaamshouding. De oorzaak van deze houding staat meestal in verband met werk en gewoonte, daar we de neiging hebben bij bepaalde activiteiten een bepaalde houding aan te nemen. Een chronische verkeerde lichaamshouding in combinatie met de zwaartekracht, veroorzaakt een geleidelijk vernauwen van de tussenwervelruimte. Bijna iedereen maakt dit proces door en bijna iedereen lijdt hieronder tijdens het ouder worden. Bij vernauwing van de intervertebrale ruimten en mogelijke vergroeiing van de wervels worden de zenuwen en de bloedvaten aangetast die door de rug naar alle organen en weefsels lopen. Dit veroorzaakt het slecht functioneren van organen en ongemak in de onderling betrokken gebieden. Vroege tekenen hiervan kunnen chronische vermoeidheid zijn, gebrek aan energie en gebrekkig functioneren van het immuunsysteem.

Spontane bewegingsoefeningen helpen de lichaamshouding te verbeteren, de rug te strekken en de tussenwervelruimtes te openen, zodat we zelfs enkele centimeters kunnen groeien. Met pillen kan je onmogelijk een slechte houding verbeteren. Het is daarom ook onmogelijk om gezondheidsproblemen die hieruit voortvloeien op te lossen enkel door het voorschrijven van medicijnen. Meer en meer medici beginnen het belang in te zien van oefening voor de behandeling van symptomen en ziekte. Toch zijn er slechts weinigen die in problemen in de lichaamshouding en de wervelkolom de oorzaak zien voor de symptomen van hun patiënten. Door spontane beweging voor te stellen om de lichaamshouding te verbeteren en binqi af te voeren, pakt Taijiwuxigong problemen bij de wortel aan.

Preventie en behandeling

Spontane beweging, zoals die binnen Taijiwuxigong wordt aangeleerd, is een zeer effectieve methode om de opmars van heel wat ziekten te voorkomen en een goede conditie in stand te houden. Ook kan het zeer heilzaam zijn voor de behandeling van allerlei gezondheidsproblemen, zoals rug-, gewrichts- en spierproblemen, ademhalingsmoeilijkheden, spijsverteringsstoornissen, diabetes, gynaecologische problemen, halfzijdige verlamming, voortijdige veroudering en andere.

Voor mensen die veel bureau- en computerwerk doen en die lijden aan het computersyndroom is Taijiwuxigong zeer heilzaam. Uren achter elkaar aan een bureau zitten lijdt vaak tot een verwrongen lichaamshouding, stijfheid en spierspanning in de schouder van de muisarm. Deze spanning kan lijden tot wervelverschuiving in de nek, wat spanning veroorzaakt in de zenuwen ter plaatse en de bloedcirculatie naar de hersenen verhindert.

Zuiver lichaam, heldere geest

Taijiwuxigong helpt ons niet alleen om het lichaam, de meridianen en de energiekanalen te zuiveren van negatieve factoren. Het helpt ons ook om ons mentaal en emotioneel evenwicht te hervinden en op die manier harmonie te brengen in alle aspecten van ons leven. Mensen van allerlei slag beoefenen Taijiwuxigong. Allen ervaren zij een grotere helderheid van geest, verfijning in de artistieke expressie, toename van het fysieke vermogen, en een algemeen gevoel van welbehagen en geluk. Taijiwuxigong is een uitstekende methode om de gezondheid in stand te houden en ziekte te voorkomen.

Inschrijven of aanmelden: Atelier Wouda oranjestraat 36 a Velp

Inschrijfformulier

Niet gevonden wat u zocht?

Meer hulpaanbod voor:

Cursus