Algemene informatie

Algemeen

IKC de Holtbanck is een christelijke basisschool in het dorp Rheden. De school beschikt over een hecht team, met ervaren en enthousiaste leerkrachten, die zich vanuit een gemeenschappelijke visie willen inzetten voor onderwijs op maat! 

Identiteit 

De Holtbanck is een Protestants-Christelijke basisschool. Dat betekent dat wij een leef- en werkgemeenschap zijn, waarin we met de Bijbelse boodschap richting en inhoud geven aan onderwijs voor  en met kinderen.
 
Bij de Holtbanck proberen we onze leerlingen te leren en voor te leven om ‘eerbied en respect te hebben voor elkaar en voor al wat leeft en bestaat in de wereld om ons heen.’
 
Hieraan ontleent onze school haar identiteit, een identiteit die staat voor gelijkwaardigheid van alle mensen en voor respect voor ieders ideeën, opvattingen en idealen. Dat vinden wij de meerwaarde van ons onderwijs. De school ziet het als haar opdracht om binnen het onderwijs vorm en inhoud te geven aan waarden en normen als liefde en respect voor mens en natuur, zorg en aandacht voor elkaar en verantwoordelijkheidsbesef om zo mee te bouwen aan een wereld van liefde, vrede en gerechtigheid. Het leefklimaat op onze school staat in het perspectief van de Bijbel, als bron van inspiratie voor het menselijk leven en handelen.
 
Wij hopen dat kinderen later zelf keuzes maken die geïnspireerd zijn vanuit Bijbelse waarden en normen. Van ouders die kiezen voor De Holtbanck, verwachten wij een positieve houding ten opzichte van de identiteit van de school. Bij de inschrijving van hun kind vragen wij ouders de identiteit te accepteren en te respecteren.

Visie en missie 

Als school willen wij een veilige en geborgen omgeving bieden waarin het kind zich geaccepteerd voelt en ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en cultureel gebied. Op deze terreinen willen wij het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen tegemoet te komen in benadering en werkwijze. Kinderen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
 
De school beschikt over een hecht team van ervaren en enthousiaste leerkrachten die zich vanuit een gemeenschappelijke visie inzetten voor onderwijs op maat.
 
Ieder kind is uniek! Het heeft zijn eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden. Aan ons de taak elk kind optimale ontplooiingskansen te bieden. Dat betekent voor ons, dat het onderwijs moet aansluiten bij het kind en niet andersom. Het streven naar een persoonlijke en ononderbroken ontwikkeling doet recht aan het kind.
 
Het 'gemiddelde' kind bestaat niet. Wij gaan uit van het beginsel dat ieder kind in principe alle leerstof krijgt aangeboden. Bij de verlengde instructie en de verwerking van de leerstof haken wij aan bij de individuele verschillen. Persoonlijke begeleiding staat hierbij centraal. Het is juist deze combinatie die ervoor zorgt dat de school haar bijdrage kan en wil leveren aan de hoge kwaliteit van het onderwijs, waarbinnen de veelzijdige ontwikkeling van ieder kind tot zijn recht komt.

Adaptief onderwijs

Mensen moeten hun denken en doen zelf kunnen sturen om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor hun omgeving. Kinderen kunnen dat op school al jong leren. Dat kan alleen als zij invloed hebben op het leven en het leren op school, als ze mede-eigenaar worden van hun leerproces.
 
We werken volgens de principes van 'adaptief onderwijs', dat is: ontwikkelen van zelfsturing, zelf nadenken en verantwoordelijkheid nemen voor je acties. Deze principes ondersteunen de visie van onze school omdat ze precies aansluiten bij wat kinderen nodig hebben om goed te kunnen leren en om uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.
 
Het allerbelangrijkste wat we doen is:
 
 - Werken aan zelfsturing van onze kinderen;  

- Zoveel mogelijk rekening houden met hun basisbehoeften.

Schooltijden

De lestijden zijn van 8:30 tot 15:15 uur en op woensdag tot 12:15. 

Opvang

De opvang is in eigen beheer onder de naam BOEIenD. Voorschoolse opvang (vso) is vanaf 7:30 tot 08:30 met uitzondering van vrijdag. De naschoolse opvang (bso) vanaf 12:15/15:15 tot 18:15.

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het Toverbos voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, ook in hetzelfde gebouw.

De Holtbanck kent ook een speelleergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend. Inloop 8:15 - 8:45 tot 12:00 uur.

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website. 

Contactinformatie

 026-49 51 846 (IKC de Holtbanck)Arnhemseweg 306991DP Rheden www.boeiend-kinderopvang.nl www.holtbanck.nlLaatste controle: augustus 2019

Plan route

Postadres
Arnhemseweg 206991DP Rheden

Toegankelijk

Toegankelijk: Rolstoeltoegankelijk
Rolstoeldoorgankelijk
Aangepast sanitair, aangepast toilet

Openingstijden

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen:

Niet gevonden wat u zocht?

Meer organisaties voor:

Basisonderwijs