Crisisopvang is er voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en snel onderdak nodig hebben.

Crisisopvang

De crisisopvang biedt tijdelijk onderdak en begeleiding voor mensen die door psychische of sociale problemen niet meer thuis kunnen wonen. En die snel een plek nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

 • een psychische crisis
 • relatieproblemen
 • mishandeling
 • rouw
 • geldproblemen

Iemand kan dan tot enkele maanden terecht in een crisisopvangcentrum.

Crisisdienst

De crisisdienst is bedoeld voor mensen die door psychische problemen direct hulp nodig hebben. Bel bij een psychische crisis de huisarts: deze kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, dan kunt u contact opnemen met

 • de huisarts
 • de politie
 • de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw gemeente

De crisisdienst voor jeugdhulp zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: het gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan het kind tijdelijk naar een crisispleeggezin. Of logeren bij de crisisopvang in een jeugdinstelling.

Crisis vanwege huiselijk geweld

Bel bij acute nood 112 of als het iets minder haast heeft Veilig Thuis 0800 - 2000, 24 uur per dag bereikbaar. Meer over Veilig Thuis.

Begeleiding

In de crisisopvang krijgen mensen begeleiding bij het omgaan met hun problemen en het plannen van hun toekomst. De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • hulp bij het zoeken van dagbesteding (werk of school);
 • hulp bij het zoeken van nieuwe woonruimte;
 • het maken van een plan om zelfstandig te gaan wonen;
 • het maken van een plan om contacten te herstellen.

Doelgroepen

Er is vaak speciale opvang voor verschillende groepen, zoals vrouwen, jongeren, kinderen met een beperking, mensen met een verslaving of gezinnen.

Opvangvoorzieningen

 • Crisisopvang Arnhem
  Stationsplein 18
  6811 KH Arnhem
  Telefoon: 088 606 16 00
  E-mail:info@iriszorg.nl
 • Doorstroomvoorziening Arnhem; dag- en nachtopvang
  Remisestraat 2
  6828 KZ Arnhem
  Telefoon: 088 606 16 00
  E-mail: info@iriszorg.nl
 • Integrale Aanpak Zwerfjongeren
  Parkstraat 35
  6828 JD Arnhem
  Telefoon: 026 443 00 85
 • Stichting Stoelenproject De Duif
  Spoorwegstraat 11
  6828 AM Arnhem
  Telefoon: 026 443 40 81
  Email:info@stoelenprojectdeduif.nl
 • Johanniter Crisisopvang
  Leeghwaterstraat 76
  6717 CX Ede
  Telefoon: 0318 419 519
  Email: crisisopvang@johanniteropvang.nl
 • Maatschappelijke Opvang Valleiregio & Sociaal Pension Valleiregio
  (Leger des Heils)
  Nieuwe Kazernelaan 4
  6711 JC Ede
  Telefoon: 0318 439 710

Hulpaanbod

Crisisopvang

Crisisopvang

Voor jeugdigen die het nodig hebben om kort uit hun situatie...

Specifieke residentiële behandeling

24-uurs verblijf en behandeling voor jonge (aanstaande) moeders met...

Crisisopvang voor jeugd met een beperking

Specifieke residentiële behandeling

24-uurs verblijf en behandeling voor jonge (aanstaande) moeders met...

Crisisopvang

Voor jeugdigen die het nodig hebben om kort uit hun situatie...

Vrouwenopvang

Opvang: 24 uurs-opvang in een opvanghuis

Moviera biedt opvang op verschillende plaatsen in Gelderland,...

24-uursvoorziening

Dak- en thuisloze mensen kunnen 24-uur per dag terecht bij Van de...

Organisaties

Crisisopvang

IrisZorg - Crisisopvang Arnhem

 088-60 61 600 iriszorg.nlStationsplein 186811KHArnhem

Van Roosmalen, huisarts

 026-36 18 481 huisartsenvelp.nlRozendaalselaan 346881LDVelp Gld

Huisartsenpraktijk van Hasselt

 026-36 46 330Rozendaalselaan 346881LDVelp Gld

Huisartsengroep Hagenau

 0313-42 83 42 hagenau.nlWilhelminaweg 806951BRDieren