Alle inwoners betalen belasting aan de gemeente. Iedereen betaalt zo mee aan de voorzieningen binnen de gemeente. Voorbeelden van gemeentelijke belastingen zijn: afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onroerend zaakbelasting (ozb).

Hoogte gemeentebelastingen

U ontvangt elk jaar de aanslag gemeentelijke belastingen. Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

  • Rioolheffing, alleen tarief tot 300 m3
  • Afvalstoffenheffing, alleen container voor restafval van 140 liter
  • Hondenbelasting, alleen voor de 1e hond
  • Onroerende zaakbelasting (woningtarief), alleen bij een WOZ-waarde lager dan € 300.000,-

Kwijtschelding voor de waterschapsbelasting vraagt u aan via www.gblt.nl.
Kwijtschelding voor grafrecht vraagt u aan begraafplaatsen Rheden.

Kwijtschelding

Heeft u moeite om de gemeentelijke belastingen te betalen? U kunt dan misschien een betalingsregeling afspreken. Dan kunt u de belasting in delen betalen.

In sommige gevallen hoeft u geen belasting te betalen. Dit heet kwijtschelding. De gemeente bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kijkt daarbij naar uw vermogen, inkomen en uitgaven. U kunt zelf kwijtschelding aanvragen (online formulier, DigiD verplicht).

Meer info, melding of aanvraag