Goed voorbereid naar het keukentafelgesprek

Hulp of ondersteuning nodig?

Heeft u problemen met zelfstandig wonen of mee doen in de maatschappij en heeft u geen hulp of ondersteuning uit uw eigen familie- of kennissenkring? Vul dan het online formulier Melding Sociaal Domein in of bel met het Sociaal Meldpunt. Onze consulent neemt daarna contact met u op, om samen met u te zoeken naar een goede oplossing.

Persoonlijk Plan

Heeft u een ondersteuningsvraag en met uw familie of netwerk een passende oplossing op het oog? Dien dan uw vraag en oplossing bij ons in door middel van een Persoonlijk Plan.

Gesprek

In een persoonlijk gesprek stellen we samen met u vast welke ondersteuning u nodig heeft op bijvoorbeeld het gebied van wonen, huishouden en sociale contacten. Wat is er nodig om uw probleem op te lossen? We kijken daarbij eerst naar wat u zelf kunt en wat uw omgeving kan doen. Daarna kijken we welke algemene en collectieve voorzieningen u kunnen helpen. Denk daarbij aan een maaltijdservice, de plusbus of activiteiten voor ouderen.

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of de aanvraag voor een maatwerk (Wmo) voorziening een oplossing biedt. De meest voorkomende zijn:

Uiteindelijk levert het gesprek voor u een oplossing op maat. Dit kan dus voor iedereen verschillend zijn.

Wie zijn er bij?

Cliëntondersteuning vertrouwenspersoon

Als u daar behoefte aan heeft, mag u iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Heeft u niemand in uw omgeving die mee kan of wil? Kies dan voor een cliëntondersteuner van welzijnsorganisatie MEE. Deze professionals hebben kennis van veel verschillende soorten zorg. Zij zijn onafhankelijk en begeleiden u bij 'lastige' gesprekken en de keuze voor verdere professionele hulp.

3 onderdelen

Tijdens het gesprek komen 3 belangrijke vragen aan bod.

Wat kunt u zelf doen?

Wat kunt u zelf doen om het op te lossen? Zijn er nog mogelijkheden waar u zelf niet aan had gedacht? Dingen zelf oplossen heet ook wel het gebruiken van uw eigen kracht.

Wat kunt u samen met anderen doen?

Wat kunt u doen met behulp van de mensen om u heen, met uw sociale netwerk? Zijn er al mensen die voor u zorgen? Of die u helpen? Zijn er misschien andere mensen die u daarvoor kunt vragen?

Vindt u het lastig om hulp te vragen? Lees dan de tips onder Durf te vragen.

Wat voor hulp is er mogelijk?

Is er een dienst of activiteit in uw gemeente waar u uw probleem mee kunt oplossen? Dat is vaak professionele hulp of hulp van vrijwilligers.

De medewerker van de gemeente kijkt dan of er een bestaande dienst is waar u gebruik van kunt maken: een algemene voorziening.

Of dat er voor u een persoonlijke oplossing nodig is: een zogenaamde individuele voorziening of maatwerkvoorziening.

In de wet

In de wet is een aantal dingen vastgelegd rondom het gesprek met de gemeente.

Het onderzoek

De medewerker van de gemeente moet een goed beeld krijgen van uw situatie. Dat heet in de wet 'het onderzoek'.

Tijdens het onderzoek brengt de de medewerker van de gemeente in kaart:

  • wat uw situatie is
  • wat u zelf kunt doen, wat anderen kunnen doen
  • waar u hulp bij nodig heeft.
  • wat de mogelijkheden zijn voor professionele hulp
  • welke eigen bijdrage u moet betalen

Meestal bestaat het onderzoek uit een keukentafelgesprek. Maar u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan het onderzoek. U kunt een persoonlijk plan schrijven. Daarin geeft u zelf aan wat voor hulp u nodig heeft. De gemeente moet uw persoonlijk plan bij het onderzoek betrekken.

Het verslag

De medewerker van de gemeente maakt na afloop van het gesprek een verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek. Dit is een samenvatting van wat er is besproken en welke afspraken er gemaakt zijn.

Dit verslag is schriftelijk. Na het gesprek moet de gemeente u dit verslag sturen. Het is belangrijk dat u dit verslag goed doorleest en kijkt of u het eens bent met de afspraken die erin staan.

Reageren

Heeft u opmerkingen over het verslag, dan kunt u die per brief of e-mail opsturen naar de medewerker van de gemeente. Vraag om een ontvangstbevestiging. Zo weet u zeker dat uw bericht is aangekomen.

TIP: Vraag na het keukentafelgesprek wanneer u het verslag kunt verwachten. En via welke weg u kunt reageren.

Binnen 6 weken

Doet u een melding bij het Sociaal Meldpunt, dan heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Dit staat in de wet.

Het keukentafelgesprek maakt deel uit van dit onderzoek. Daarom moet het keukentafelgesprek binnen 6 weken na de melding plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met het Sociaal Meldpunt als u niet binnen 6 weken een gesprek heeft gehad.

Tips voor de voorbereiding

Wilt u weten hoe u zich voorbereidt op het gesprek? Lees dan de tips.

Het gesprek voorbereiden met deze website

U kunt deze website gebruiken om u voor te bereiden op het gesprek. Op de website vindt u informatie over veelvoorkomende problemen en over hulp en zorg. Zo krijgt u alvast een idee wat voor oplossingen er mogelijk zijn. De informatie is uit 3 delen opgebouwd, net als het keukentafelgesprek:

Tips

Tips: informatie en adviezen waarmee u zelf aan de slag kunt. Bijvoorbeeld beweegtips, tips voor het ondernemen van activiteiten of tips om te besparen.

Hulp van anderen

Hulp van anderen: manieren waarop u samen met anderen problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld hulp van anderen bij uw administratie, het aanpassen van uw woning of het onderhouden van sociale contacten.

Professionele hulp en diensten

Professionele hulp en diensten: informatie over professionele hulp met verwijzingen naar organisaties in uw buurt. Bijvoorbeeld professionele hulp bij diabetes, psychische problemen of opvoedproblemen.

Aan de website Sociale Vraagbaak is een sociale kaart gekoppeld. Dit is een database met daarin gegevens van (zorg)organisaties in uw gemeente of regio.

Onderaan de pagina vindt u 'Organisaties' en 'Producten' die bij het onderwerp passen.

Help ons deze website beter te maken

Heeft u opmerkingen over deze informatie? Laat dan hier uw mening achter.

Let op: in dit formulier kunt u alleen opmerkingen plaatsen over de website.

De gegevens van dit formulier worden verstuurd naar websiteleverancier Elkander. De gemeente kan de gegevens inzien. Elkander of de gemeente kan contact met u opnemen over uw bericht, maar is hiertoe niet verplicht.

Reageert u op een pagina met organisatiegegevens, dan wordt uw bericht ook doorgestuurd naar deze organisatie.

Velden met een * zijn verplicht.

Hoe zou u de bruikbaarheid van de informatie beoordelen? *

Heeft u de informatie gevonden die u zoekt? *

Selecteer een of meer van de onderstaande opties

Mag de webbeheerder contact met u opnemen over uw beoordeling?

De webbeheerder kan alleen contact met u opnemen, als u uw gegevens invult